معرفی هیرو لانایا کری خوبی است به شرطی که سری دگر و شمشیر خونیشو بیاره. نقش هیرو
carry/escapeنام: 24px-Pip_carry.png نمایش: 2620 اندازه: 1.5 کیلو بایت


داستان هیرو
Lanaya, the Templar Assassin, came to her calling by a path of curious inquiry.
Possessed of a scientific bent, she spent her early years engaged in meticulous
study of nature's laws--peering into grimoires of magic and alchemy, recreating 
experiments from charred fragments of the Violet Archives, and memorizing observations
of the Keen recordkeepers. Already quiet and secretive by nature, the difficulty 
of acquiring these objects further reinforced her skills of stealth. Had she been 
less retiring, she might have become notorious among the guilds as a thief-scholar.
Instead her investigations led her into far more obscure corners. As she devoted her
furtive talents to unlocking the secrets of the universe, she instead unlocked 
a secret door that exists in nature itself: the entryway to the most Hidden Temple.
The intelligences that waited beyond that portal, proved to be expecting her,
and whatever mysteries they revealed in the moment of their discovery was nothing
compared to the answers they held out to Lanaya should she continue in their service.
She swore to protect the mysteries, but more to the point, in service to the Hidden Temple
she satisfies her endless craving for understanding. In the eyes of each foe she expunges,
.a bit more of the mystery is revealed

داستان هیرو به فارسی
شاگرد یکی از استادان افسانه ای شهر آیور,لانایا یک شکارچی ذهن است که متخصص ترورهای استراتژیک برای سنیتنل است.نیروهایی که او کنترل میکند باعث میشود او بتواند خود را با هر شرایطی بیرون یا درون مبارزه وفق دهد یا همینطور میتوانند آسیبهایی را که او به دشمنانش میرساند را چند برابر کند یا اورا در برابر حملات دشمنان محاظت کند وقتی که در سایه ها پنهان میشود.دشمنانی که با لانایا درون زمین مبازه روبرو شدند خود را مرده ای بیش نیافتند,زمانی که او دوباره در سایه ها پنهان میشود,در انتظار برای شکاری جدید...
منبع داستان فارسی  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** نوشته اقای amin wanted

گوینده صدای این هیرو 
Linda K. Morris

نکات مثبت
لول های خوبش
اتکای سنگین
اسپلش لول 3ش

نکات منفی
hpکم
نیاز به ایتم 

برای آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید.